www.btspoznan.eu

www.btspoznan.eu

Wpis dodano dnia: 2015-01-28r. | Kategoria: Uslugi, produkcja

To, co czyni nasz? firm? rzeteln? i najbardziej profesjonaln? to przede wszystkim do?wiadczenie wieloletnie w bran?y, jako t?umacz przysi?g?y pozna?, ale tak?e podej?cie do klienta, mi?a obs?uga i elastyczno??. Staramy si? dostosowa? do potrzeb klienta i rynku. Co wymusza na nas ci?gle doskonalenie i szkolenie si?. Chcemy by? najlepsi w swoim fachu. Jako profesjonalny t?umacz przysi?g?y posiadamy niezb?dne certyfikaty niezb?dne by wykonywa? dobrze swj zawd t?umacza. Jeste?my do twojej dyspozycji.

Komentarze do wpisu

imię i nazwisko (nick)

treść komentarza